"

Trường phái lãnh đạo tất cả (3)

Sơ Lược Về Trường Phái Lãnh Đạo Thu Hút
Sơ Lược Về Trường Phái Lãnh Đạo Chuyển Giao
Những Phong Cách Lãnh Đạo Cơ Bản Trong Thế Kỷ 21

Phong cách lãnh đạo là phương thức và cách tiếp cận của một nhà lãnh đạo để đề ra các phương hướng, thực hiện các kế hoạch và tạo động lực cho nhân viên. Dưới góc nhìn của một nhân viên, phong ...

Lãnh đạo 101 tất cả (27)

8 Dấu Hiệu Của Một Lãnh Đạo Tồi
Phát Triển Và Nuôi Dưỡng Tố Chất Lãnh Đạo
Lãnh Đạo Châu Á Đánh Giá Cao Sự Sáng Tạo Và Trực Giác Hơn Lãnh Đạo Châu Âu

Liệu phong cách lãnh đạo có khác nhau giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới? Chín trên mười nhà lãnh đạo thuộc các nước Đông Nam Á cho rằng sáng tạo là yếu tố quan trọng, trong khi chỉ c&oac ...

Sơ Lược Về Các Mô Hình Lãnh Đạo (Phần 2)

Tiếp theo mô hình Quản trị dạng lưới ở phần 1 của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 mô hình còn lại: Tiếp cận dựa trên Bốn Nền tảng (Four Framework Approach), và Lãnh đạo Tình huống (Situational Leadership).

Sơ Lược Về Các Mô Hình Lãnh Đạo (Phần 1)

Ba mô hình lãnh đạo thường gặp trong Thuyết lãnh đạo bao gồm Quản trị dạng dưới (Managerial Grid), Tiếp cận dựa trên Bốn Nền tảng (Four Framework Approach), và Lãnh đạo Tình huống (Situational Leadership). Trong phần 1 về mô hình l&a ...

Nhà Lãnh Đạo Và Việc Định Vị Cá Nhân Trong Chuỗi Liên Tục

Cơ hội nghề nghiệp bình đẳng (EEO: Equal Employment Opportunity) là luật khá quan trọng tại Mỹ và một số nước tiên tiến khác trên thế giới được áp dụng để tạo ra sự công bằng trong việc tuyển dụng, đãi ngộ, thăng tiến và sa th ...

Lãnh đạo doanh nghiệp tất cả (98)

Phương Pháp Hoạch Định Theo Kịch Bản
Lựa Chọn Cơ Cấu Tổ Chức Phù Hợp Cho Doanh Nghiệp
10 Nguyên Tắc Chỉ Dẫn Cho Quản Trị Thay Đổi Thành Công

Các chuyên gia quản trị thay đổi và chiến lược cho rằng, việc nắm rõ 10 nguyên tắc sau có thể giúp các giám đốc điều hành thực thi các chuyển biến theo cái cách sao cho những thay đổi quan trọng diễn ra hô ...

7 Bí Mật Của Một Vị Sếp Tuyệt Vời

Làm thế nào bạn có thể lãnh đạo nhân viên làm việc hết mình? Câu trả lời là hãy trở thành vị Sếp tuyệt vời nhất trong mắt họ. Các nhà lãnh đạo luôn cố gắng đạt được kết quả kinh doanh khả quan ...

Bạn Là Ai? Nhà Quản Lý Hay Nhà Lãnh Đạo?

Suốt 15 năm trong sự nghiệp kinh doanh bất động sản của mình, tôi đã học được rằng có một sự khác biệt hết sức to lớn giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo. Tuy nhiên hai từ này lại thường xuyên bị dùng lẫn với ...

4 Biện Pháp Kiểm Soát Tranh Cãi Của Những Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Những nhà lãnh đạo vĩ đại luôn biết cách xử lý các tranh cãi. Thay vì xem những bất đồng như một thứ tiêu cực, họ học cách sử dụng xung đột như một cách giải quyết vấn đề. Họ giỏi lắng nghe, cảm thấy thoải mái khi thừa ...