Thông báo Thông Báo Tiến Hành Thử Nghiệm Các Tính Năng Mới Trên SAGA! Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Nghiên Cứu 10 Năm: Một Nhà Quản lý Tài Ba Biết Gì Và Làm Gì?
Nghiên Cứu 10 Năm: Một Nhà Quản lý Tài Ba Biết Gì Và Làm Gì? Theo SAGA.VN View: 53 | Comment: 0 | Like: 0

Cho dù với những tác động to lớn mà các giám đốc điều hành mang đến cho tổ chức của họ, tỉ lệ thất bại vẫn ở mức cao. Các chỉ thị không đạt hiệu quả. Vì thế, câu hỏi đặt ra là: Nếu chúng ta nghiên cứu cẩn thận c& ...