Thông báo Thông Báo Tiến Hành Thử Nghiệm Các Tính Năng Mới Trên SAGA! Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Nền Kinh Tế Gig Đang Thay Đổi Cách Thức Chúng Ta Làm Việc Nhanh Đến Mức Nào?
Nền Kinh Tế Gig Đang Thay Đổi Cách Thức Chúng Ta Làm Việc Nhanh Đến Mức Nào? Theo SAGA.VN View: 34 | Comment: 0 | Like: 0

Nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã nói lời tạm biệt với công việc toàn thời gian truyền thống và trở thành những người làm việc tự do để có thể làm việc bất cứ khi nào và ở đâu họ muốn.